Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe ONTOP Vastgoedbeheer omgaat met uw gegevens. 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ONTOP Vastgoedbeheer de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object. De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract/huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • De eisen die u stelt aan de huurder
 • Gegevens van uw woning, om de waarde te bepalen bij een taxatieopdracht
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ONTOP Vastgoedbeheer de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen.
 • Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
 • Datum van bezichtiging en uw mening over de woning
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ONTOP Vastgoedbeheer.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ONTOP Vastgoedbeheer, dan kan ONTOP Vastgoedbeheer de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object,   de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Uw mening over de woning
 • Gegevens over de biedingen de reden van koop of huur Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
 • Gegevens over uw oude object zoals de koop of huurprijs
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets of NVM Businesstoets
 •  Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract/huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt   

Waar gebruikt ONTOP Vastgoedbeheer deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
ONTOP Vastgoedbeheer gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren.Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ONTOP Vastgoedbeheer of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ONTOP Vastgoedbeheer de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ONTOP Vastgoedbeheer;  als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ONTOP Vastgoedbeheer inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ONTOP Vastgoedbeheer. 

ONTOP Vastgoedbeheer gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  
 • Gegevensverstrekking andere partijen
 • Ter uitvoering van onze dienstverlening is het vaak nodig om uw gegevens te delen met andere partijen. Hierbij kunt u denken aan de notaris, (de makelaar of taxateur van) de andere partij, Financial Intelligence Unit (FIU), Validatie Instituut op taxaties.

ONTOP Vastgoedbeheer zal ervoor zorgen dat gegevens alleen worden gedeeld met partijen die op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgaan.

Privacy statement
Op de website van ONTOP Vastgoedbeheer worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan ONTOP Vastgoedbeheer haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Recht van verzet
ONTOP Vastgoedbeheer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken aan ONTOP Vastgoedbeheer via het online contactformulier.

Beveiliging en bewaartermijn
ONTOP Vastgoedbeheer zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen, dan wel zo lang als er een gerechtvaardigd belang bestaat om in het kader van onze dienstverlening de gegevens te bewaren.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ONTOP Vastgoedbeheer onder vermelding van uw naam en adres. ONTOP Vastgoedbeheer zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ONTOP Vastgoedbeheer de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Cookies
ONTOP Vastgoedbeheer maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ONTOP Vastgoedbeheer maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de ONTOP Vastgoedbeheer site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt ONTOP Vastgoedbeheer ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de ONTOP Vastgoedbeheer site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Google Analytics cookies
Net als vele andere websites maakt ONTOP Vastgoedbeheer gebruik van Google Analytics. Daarvoor is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en is ervoor gekozen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren. Bovendien worden uw gegevens nooit gedeeld met Google en maakt ONTOP Vastgoedbeheer geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. Google Analytics.

Wijzigingen
ONTOP Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ONTOP Vastgoedbeheer.

Ontop Vastgoedbeheer - KVK 60202564 - Bergstraat 57 - 5427 EB  Boekel - 06-23301913 - info@ontop-bv.com - www.ontop-bv.com